• Oraşul Sânnicolau Mare

  Ultima actualizare: Administrator CJT, în data de 22.03.2013

   

  FIŞA PRIMĂRIEI ORAŞULUI SÂNNICOLAU MARE

  PE ANUL 2013

   

  1. Sediul consiliului local: Sânnicolau Mare, Str.Republicii nr.15, telefon 0256 370366*, fax 0256 370350

  2. Adresă pagină internet: www.sannicolau-mare.ro

  3. E-mail: primaria@sannicolau-mare.ro

  4. Primar: Groza Dănuţ

      Viceprimar: Asaftei Radu Gheorghe

      Secretar: Petcu Corina Florentina

  5. Repere istorice:

  1217-1256  - aşezarea apare în documente ca Sân-Nicolau, după numele mănăstirii cu hramul „Sfântul Nicolae“;

  1334 - Sânnicolau Mare este menţionat în Registrul dijmele papale ca proprietate a episcopiei catolice de Cenad;

  sec. XVI-XVIII - turcii au ridicat la Sânnicolau Mare o fortificaţie de pământ, aici funcţionând o garnizoană şi o şcoală militară (de ieniceri);

  - fortificaţia a fost dărâmată în anul 1701 în urma Păcii şi a Tratatului de la Carloviţ, semnat la 26 ianuarie 1699, la sfârşitul războiului austro-otoman dintre 1683 şi 1697;

  1724 - localitatea devine oficiu administrativ erarial, apoi reşedinţă de plasă;

  24 februarie 1749 - se naşte Révai Miklós, poet piarist, filolog şi profesor universitar (d. 1.04.1807);

  1750 - în Sânnicolau Mare au fost colonizate mai multe familii slovace;

  1752 - sunt colonizate aproximativ 40 familii germane de meşteşugari (fierari, ţesători, pantofari, morari, dar şi ţărani grădinari);

  - şvabii au dezvoltat aşezarea Sânnicolau German, încorporată mai târziu în oraş;

  1765 - viitorul împărat Iosif al II-lea vizitează oraşul şi-i scrie mamei sale, Maria Terezia, cât de impresionat a fost de felul în care se dezvoltase Sânnicolaul, prezicând un viitor strălucit localităţii;

  1787 - aşezarea primeşte privilegiul de a organiza târguri ocazionale;

  1799 - începe construirea Şcolii inferioare de agricultură de către conteleCristofor Nako;

  - este descoperit vestitul Tezaur (supranumit „Comoara lui Attila“);

  1830 - învăţătorul Simion Andron înfiinţează un cor ţărănesc, desfiinţat în 1848 din cauza participării coriştilor la revoluţie;

  1834 - s-a născut Heim Peter, inginerul care a realizat reţeaua de poştă şi telegraf a Ungariei

  1837 - Sânnicolau Mare primeşte dreptul de a organiza piaţă săptămânală;

  23 octombrie 1853 - s-a născut scriitoarea Emilia Lungu Puhallo (d. 16.12.1932);

  1874 - s-a născut Atanasie Lipovan, compozitor, dirijor de cor, folclorist (d. 1947);

  25 martie 1881 - s-a născut compozitorul Béla Bartók (d. 26.09.1945);

  1883 - se înfiinţează primul spital, printr-un gest filantropic făcut de  contele Nako;

  1884 - este înfiinţat gimnaziul de stat;

  - s-a născut Herman Lipot, pictor, profesor (d. 1972);

  5 septembrie 1904 - se naşte Gheorghe Cotoşman, preot, profesor la Seminarul Teologic din Caransebeş (d. 12.01.1977);

  1911 - s-a descoperit pe strada Victor Babeş o inscripţie romană, aflată azi la Muzeul Banatului, textul inscripţiei dovedind existenţa unui monument funerar ridicat de către gornistul Legiunii al XIII-a Gemina Aurelius Firminus în memoria lui Marcus Aurelius Timo;

  după 29.07.1919 - Sânnicolau Mare se integrează administraţiei româneşti;

  - 6.000 de cetăţeni sânmiclăuşeni participă la intrarea în oraş a unei companii din Regimentul de Infanterie Braşov;

  1870-1918 - este reşedinţă de district, având în componenţă 22 de comune;

  1928 - localitatea este comună şi va ajunge sediu de plasă;

  12.05.1935 - în prezenţa a peste 25.000 de tineri, a fost inaugurat stadionul Societăţii de educaţie fizică „Şoimii României“;

  13 mai 1936 - se naşte Francisc Barany, fost deputat şi ministru al sănătăţii;

  13 aprilie 1940 - se naşte poetul Marcel Turcu;

  26.06.1942 - Sânnicolau Mare devine oraş, prin unirea comunelor Sânnicolau Mare şi Sânnicolau Mare German;

  30 iunie 1944 - se naşte Hans (Johann) Dama, scriitor, profesor la Universitatea din Viena, Institutul de Romanistică

  1.05.1945 - 10.000 de oameni din Sânnicolau Mare şi localităţile din jur sărbătoresc Ziua Internaţională a Muncii;

  29 ianuarie 1947 - se naşte Octavian Dogaru, fizician, numismat, deputat;

  11.06.1948 - sunt naţionalizate fabrica de piele, Moara comercială, Moara Bachman, Fabrica de cărămidă şi Fabrica de cânepă;

  29 septembrie 1949 - se naşte Gheorghe Funar, fost senator, fost primar al municipiului Cluj Napoca (1992-2004);

  1951 - 191 de familii de sânmiclăuşeni, români şi sârbi, sunt deportate în Bărăgan;

  7 octombrie 1951 - se naşte Kremm Werner, scriitor, critic şi traducător, publicist;

  1951 - localitatea este reşedinţă de raion în Regiunea Banat;

  9 august 1952 - se naşte Ioan Romoşan, prof. univ. dr., medic primar;

  1953 - se naşte Anton Sterbling, sociolog, profesor la Universitatea Poliţiei din Saxonia (Germania);

  23 noiembrie 1954 - se naşte Georgeta Medinski, artist plastic;

  11 martie 1955 - se naşte scriitorul şi ziaristul Duşan Baiski;

  9 martie 1958 - se naşte la Sânnicolau Mare pianistul Dragoş Mihăilescu;

  1968 - comuna primeşte statutul de oraş al judeţului Timiş;

  19 iulie 1979 - se naşte Goran Mrakitsch, poet şi ziarist;

  după 1990 - Sânnicolau Mare are renumele de „singurul oraş din România fără şomeri“;

  2009 - are loc prima ediţie a „Balului Pensionarilor“.

  6. Populaţia stabilă la 1 ianuarie 2012 - total = 13133 persoane, din care:

  - masculin = 6263 persoane

  - feminin = 6870 persoane

  7. Numărul locuinţelor la 31 decembrie 2012 = 4834

  8. Numărul şi denumirea satelor ce aparţin oraşului = -

  9. Reţeaua de drumuri judeţene şi comunale:

  a) Natura drumurilor şi lungimea acestora:

                          - DJ 682 = 10,69 km;

                          - DC 29 = 3,3 km.     

  10. Reţeaua de alimentare cu apă pe localităţi, în km:

              - Sânnicolau Mare = 47 km

  11. Număr posturi în primărie - total = 132, din care:

  - funcţionari publici = 1

  - personal contractual 101

  12. Număr consilieri = 17

  13. Înfrăţiri, colaborări cu localităţi din afara ţării:

  - Înfrăţire cu localitatea „Mako-Ungaria";

  - Înfrăţire cu localitatea „Batonya-Ungaria“;

  - Înfrăţire cu localitatea „Kazincbarcika-Ungaria“;

  - Înfrăţire cu localitatea „Potenza Picena-Italia“;

  - Asocierea cu Gruparea Europeană de Cooperare teritorială între Ungaria-Serbia şi România - „GECT Banat Triplex Confinium“;

  - Asocierea Microregiunii Sânnicolau Mare (Primăria Sânnicolau Mare, Lovrin, Cenad, Sânpetru Mare, Beba Veche) cu „Microregiunea Mako-Ungaria“;

  - Cooperare cu localitatea „Burgkirchen-Germania“;

  - Cooperare cu localitatea „Ludwigsburg-Germania“;

  - Colaborare cu localitatea Rote Kreutz-Germania;

  - Colaborare cu localitatea Mokrin-Serbia;

  - Colaborare cu localitatea Motta Sant Anastasia-Italia.

  14. Asocieri la nivelul judeţului şi al ţării:

              - Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară de Deşeuri Timiş (ADID Timiş);

              - Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Timiş“;

  - Asociaţia Oraşelor din România.

  15. Obiective şi investiţii propuse a se realiza:

  - Continuarea proiectului „Reabilitarea infrastructurii urbane a oraşului Sânnicolau Mare” (proiect în care intră reabilitarea drumurilor, trotuarelor, rigolelor pluviale, creare acces cu podeţ la fiecare casă pe străzile care s-au asfaltat);

  - Continuarea proiectului „Reabilitare şi dotare ambulatorii Spitalul Orăşenesc Sânnicolau Mare” (proiect care vizează reabilitarea interioară şi exterioară a ambulatoriilor din secţiile de ginecologie, pediatrie, chirurgie şi interne);

  - Îmbunătăţirea continuă a relaţiilor cu cetăţenii prin deschiderea unui birou unic, unde se preiau toate actele indiferent de problema cetăţeanului, birou care va facilita rezolvarea într-un timp optim solicitările cetăţenilor;

  - Creare parc de recreere în Oraşul Sânnicolau Mare, fonduri guvernamentale AFM;

  - Reabilitare obiective turistice – Castelul Nako din Sânnicolau Mare, fonduri transfrontaliere;

              - Pistă de biciclete 10 km, fonduri guvernamentale AFM;

              - Împădurire 30 ha, fonduri guvernamentale AFM;

  - Reabilitare sală de cultură, fonduri guvernamentale AFM;

  - Reabilitare termică blocuri de locuinţe, MDRT;

  - Reabilitare faţadă sală de sport;

  - Reabilitare trotuare zona Piaţa Agroalimentară, sala de sport „Ioan Morar”;

              - Reabilitare faţadă şi turn Şcoala generală Theodor Bucurescu;

              - Reabilitare str. Gh. Şincai, Ştefan cel Mare, Nicolae Bălcescu, reabilitare strada Cuza Vodă de la pod până la intersecţia cu str.16 Decembrie

              - Sistematizare zona Mihai Viteazu, zona Decebal;

              - Construire teren de sport Liceul Tehnologic Cristofor Nako, strada 16 Decembrie;

              - Amenajare parcări şi zona incintă blocuri SMA;

              - Reabilitare trotuar Aranca şi construire pistă de biciclişti;

              - Proiect de reabilitare a centrului pietonal;

  - Stăvilar Aranca autoreglabil cu geomembrană;

  - Reparaţii, reabilitări biserici;

  - Izolaţii blocuri;

  - Construirea sală de aşteptare pentru SCPLEP (buletine);

  - Reabilitare sală de cultură;

  - Instalaţie încălzire clădire primărie;

  - Reabilitare termică clădire primărie.

  16. Proiecte cu finanţare (cofinanţare) externă:

              - Reabilitare, modernizarea şi dotare ambulatorii Spital Orăşenesc în localitatea Sânnicolau Mare;

  - Modernizarea şi reabilitarea infrastructurii urbane a oraşului Sânnicolau Mare prin realizarea de drumuri orăşeneşti şi trotuare, sisteme de gestionare a       apelor pluviale de suprafaţă, modernizare parc;

  - Extinderea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare;

  - Modernizarea drumurilor agricole de exploataţie din oraşul Sânnicolau Mare;

  - Punerea în siguranţă, reabilitarea şi introducerea în circuitul turistic a castelului Nako.

  17. Numărul mediu lunar al beneficiarilor Legii nr.416/2001 (nr. dosare pentru ajutoare sociale) = 74

  18. Pieţe - târguri:

  - Piaţă agroalimentară „Str. Miron Costin“ - săptămânal: marţi şi vineri;

  - Târg mixt  - săptămânal: marţi şi vineri.

  19. Instituţii şcolare:

  - Liceu: Sânnicolau Mare;

  - Grup şcolar: Sânnicolau Mare;

  - Şcoli cu clasele I-VIII: Sânnicolau Mare (două);

  - Grădiniţa cu program normal: Sânnicolau Mare;

  - Grădiniţe cu program prelungit: Sânnicolau Mare (trei);

  - Grădiniţa cu program săptămânal: Sânnicolau Mare.

  20. Instituţii sanitare:

  - Spital: Sânnicolau Mare;

  - Policlinica: Sânnicolau Mare;

  - Dispensar medical: Sânnicolau Mare;

  - Cabinete medicale: Sânnicolau Mare (zece);

  - Farmacii umane: Sânnicolau Mare (patru).

  21. Instituţii culturale:

  - Casa de Cultură Sânnicolau Mare;

  - Asociaţia Culturală Pro Bartók Sânnicolau Mare;

  - Muzeu Sânnicolau Mare;

  - Biblioteca  Sânnicolau Mare.

  22. Baze sportive şi de agrement:

  - Sala de Sport Sânnicolau Mare;

  - Ştrand Sânnicolau Mare.

  23. Biserici, mănăstiri şi alte lăcaşe de cult:

  - Biserica ortodoxă română Sânnicolau Mare (1821);

  - Biserica greco-catolică Sânnicolau Mare;

  - Biserica ortodoxă sârbă Sânnicolau Mare (1787);

  - Biserica romano-catolică Sânnicolau Mare (1824);

  - Biserici penticostale: Sânnicolau Mare (două);

  - Biserica baptistă Sânnicolau Mare;

  - Biserica macedoneană Sânnicolau Mare.

   24. Monumente ale eroilor şi opere comemorative ridicate în memoria ostaşilor români şi străini:

              - Monumentul eroilor români căzuţi în Primul Război Mondial;

              - Monumentul eroilor români căzuţi în Al Doilea Război Mondial;

  - Monument comemorativ al ostaşilor români căzuţi în cele două războaie mondiale;

              - Monument comemorativ al ostaşilor sârbi căzuţi în Al Doilea Război Mondial;

              - Placă comemorativă pe clădirea Bisericii ortodoxe sârbe cu numele ostaşilor căzuţi;

              - Placă comemorativă pe clădirea Bisericii ortodoxe române cu numele ostaşilor căzuţi.          

  25. Ruga şi alte manifestări cultural-religioase:

  - Zilele oraşului Sânnicolau Mare (primul weekend din septembrie);

  - Kirwei Sânnicolau Mare (prima duminică din octombrie).

   

 • Informaţii utile
     

  Adresă

  b-dul Republicii, nr.15

  Telefon 0256-370366
  Fax 0256-370350
  Atestare 1333
  Populaţie 14562 loc.
  Suprafaţă 13903 ha
  Densitate 104.73 loc./km2

  Distanţă Timişoara

  60 km

  Altitudine medie

  82 m
   

  Primăriile din Judeţul Timiş - Scurta prezentare

  Judeţul Timiş