• Oraşul Gătaia

  Ultima actualizare: Administrator CJT, în data de 22.03.2013

   

  FIŞA PRIMĂRIEI ORAŞULUI GĂTAIA

  PE ANUL 2013

   

  1. Sediul consiliului local: Gătaia, Str.Carpaţi nr.106, telefon/fax 0256 410001

  2. Adresă pagină internet: www.primariagataia.ro

  3. E-mailprimaria_gataia@yahoo.com

  4. Primar: Cozarov Raul

      Viceprimar: Bâlc Mircea

      Secretar: Gheţa Florin

  5. Repere istorice:

  - 1018 - într-un document (hrisobúl, chrysobul, „bulă de aur”, „decret”) emis de împăratul bizantin Vasile al II-lea Bulgaroctonul, este amintită localitateaMoraviskos (Şemlacul Mare) ca fiind locuită de vlahi (români);

   

  - sec. al XIII-lea -  pentru a apăra Banatul de năvălirile tătare, regele Ungariei Béla al IV-lea ridică mai multe cetăţi: la Caransebeş, Lugoj şi Somlyó-Şemlacu Mare;

   

  - cetatea Somlyó avea importanţă strategică  mare, căci era ridicată pe dealul Şumig (205 metri altitudine) şi domina astfel teritoriul din jur până la Vârşeţ;

   

  - 1270 - este atestată documentar mănăstirea Săraca din localitatea Şemlacu Mic, numită de călugării franciscani „pepinieră de schismatici” (ortodocşi) care se opuneau catolicizării populaţiei din Banat;

   

  1323 - Gătaia este atestată documentar sub denumirea de Gataal;

   

  1332 - este amintit pentru prima dată în Codicele Vaticanului (evidenţele papale) numele localităţii Sculia în forma Sculd, Scoruld sau Scalla;

   

  1337 - prima atestare documentară a localităţii Butin (probabil Buitoni, locuită de cei din neamul lui Buitu);

   

  - este amintită localitatea Percos, locuitorii Percosovei se pare că au venit de lângă Cacova (Grădinari, judeţul Caraş-Severin);

   

  - 1343 - sunt atestate documentar localităţile Ghotal superior şi Ghotal inferior, ca aparţinând lui Ladislau Omeri, care le dăruieşte surorii sale Clara;

   

  - sec. al XV-lea - în documente emise în timpul domniei regelui Sigismund de Louxemburg este folosit pentru prima dată  numele Gatay (probabil un patronimic turco-tătar-Geo-Gatay);

   

  - 1442 - Percosova apare în documente ca aparţinând despoţilor sârbi;

   

  - sec. XV - Şemlacu Mare are drepturi  orăşeneşti, aici ţinându-se mai multe congregaţiuni ale nobililor maghiari;

   

  - sec. XVII - cetatea Somlyó - Şemlac e distrusă  de turci;

   

  - 1717 - aşezarea Gătaia avea 23 de case;

   

  - 1723-1725 - localitatea Sculia apare cu numele de Sculla, apoi Szigetfalu(“satul de pe insulă”);

   

  - 1738-1738 - cetele de haiduci bănăţeni (ha­ram­başi) conduse de Sava Harambaşu, Adam Moharu şi Florea din Bocşa se fac fraţi de cruce cuPavel Dărăbanţu  din Gă­ta­­ia, se răscoală împotriva habsburgilor şi atacă coloniile înfiinţate de germani la Gătaia, Birda, Denta, Deta, Ciacova etc.

  - răsculaţii sunt înfrânţi de trupele habsburge conduse de generalul Lentulus, iar soldaţii ard case şi ucid femei şi copii; 

   

  1739 - capii răscoalei din Gătaia au fost spânzuraţi lângă Deta;

   

  1778 - din ordinul lui  Iosif al II-lea de Habsburg, mănăstirea ortodoxă Săraca este în­chi­să, iar monahii obligaţi să plece;

   

  1779 - Gătaia trece de la judeţul Caraş la judeţul Timiş;

   

  -1794-1797 - este ridicată biserica greco-ortodoxă  (sârbă), lăcaş  amintit într-una din lucrările sale de scriitorul maghiar Péterfy Jenő;

   

  -1802 - apare pe hartă localitatea Şemlacu Mic, întemeiată de coloniştii germani;

   

  înc. sec. al XIX-lea - sunt colonizate mai multe familii de slovaci;

   

  1823 - localitatea este donată de regele  Ungariei scriitorului armean maghiarizat Gorove László şi fraţilor săi Ludovic şi Ca­rol;

   

  - Gorove aduce în Gătaia colonişti maghiari; 

   

  -1865 - se ridică biserica romano-catolică (ctitor, familia Gorove);

   

  - 12 ianuarie 1881 - s-a născut la Gătaia Mihail Gaşpar, protopop, ziarist şi scriitor (d. 27.11.1929);

   

  1894 - s-a născut la Gătaia János Horváth, scriitor şi ziarist, autorul volumului de poezie „Imagini în oglindă“ (d. 1950);

   

  1909 - s-a născut la Gătaia Adalbert Dezső (Deşu), component al lotului de fotbal al României (atacant), participant la Campionatele Mondiale din anul 1930 din Uruguay (d. 1937); 

   

  1913 - un nou val de slovaci vine la Gătaia  din localităţile Ostrava şi Nitra;

   

  1 decembrie 1918 - românii din Gătaia sunt reprezentaţi la Marea Adunare de la Alba Iulia de cinci delegaţi în frunte cu tânărul preot Mihail Gaşpar, care, pentru a înşela vigilenţa celor potrivnici Unirii, a călătorit deghizat în ţigan nomad (Banatul fiind ocupat atunci de trupele sârbe şi franceze);

   

  1923 - se naşte la Gătaia Bukovinsky János, medic, cercetător şi dascăl universitar (d. 2006);

   

  1924 - Gătaia e comună rurală, cu 3712 locuitori şi ţine de plasa Deta;

   

  1924 - familia Gorove deţinea în localitatea Gătaia  2027 de jugăre de teren arabil, fiind cea mai înstărită din sat;

   

  1932 - mănăstirea Săraca este cumpărată de Episcopia Caransebeşului şi redevine aşezământ monahal;

   

  1935 - Gătaia este reşedinţă de plasă;

   

  1936-1944 - în nordul Gătăii sunt colonizate în jur de 190 de familii de moţi şi 25 de familii din satul Igriş, fiind împroprietărite cu câte 16 jugăre cadastrale, fiecare;

   

  12 martie 1939 - s-a născut la Gătaia Csiz­marik Ladislau, profesor de muzică, ucis în 17 decembrie 1989 la Timişoara, Erou Martir al Revoluţiei din Decembrie 1989;

   

  7 martie 1941 - se naşte în satul Sculia  Dumitru Acea, poet în grai bănăţean;

   

  1943 - s-a născut la Gătaia Petru Haţegan, asasinat pe treptele Catedralei Mitropolitane din Timişoara la 17 decembrie 1989, ars la crematorul „Cenuşa“ din Bucureşti, Erou Martir al Revoluţiei din Decembrie 1989;

   

  1951 - Gătaia, reşedinţă a raionului cu acelaşi nume, este inclusă ca un punct strategic în lanţul de fortificaţii anti-Tito, construindu-se în comună o  cazarmă pentru trupele de ocupaţie  sovietice;

   

  - proiectul este abandonat în anul 1954, după  ce relaţiile României cu Iugoslavia au fost restabilite;

   

  1963-1966 - sub îndrumarea medicilor Dan Arthur, Florin Gâldău şi Traian Lohan, a profesorului univ. dr. Mircea Lăzărescu, a profesorului univ. dr. Eduard Pamfil şi a conferenţiarului univ. dr. Ştefan Stössel, s-a lucrat la reamenajarea construcţiilor cu destinaţie de spital;

   

  1966 - Spitalul de Psihiatrie Gătaia  este inaugurat pe locul fostei cazărmi în care - de fapt - nu au fost niciodată încartiruiţi  soldaţi;

   

  11 iulie 1965 - se naşte la Gătaia Ladislau Böcskei, episcop diecezan al Episcopiei Romano-Catolice de Oradea din aprilie  2009;

   

  -1966-1969 - dr. Dan Arthur promovează psihoterapia şi psihodrama la Spitalul de Psihiatrie  Gătaia-Timiş;

   

  26 aprilie 1968 - se naşte la Gătaia poeta Marinela Ilie;

   

  5 noiembrie 1976 - în prezenţa Î.P.S. Nicolae, mitropolitului Banatului, este  târnosită biserica nou construită în Parohia Sculia-Colonie;

   

  1993 - este înfiinţată S.C. „Mobila Gătaia” S.A., cu un efectiv de peste 50 de angajaţi, care  produce  ferestre şi uşi din lemn exotic cu geam termopan;

   

  1996 - Colonia Gătaia, filie a Parohiei Ortodoxe Sculea,  la insistenţele credincioşilor, devine parohie de sine stătătoare;

   

  1998 - în cimitirul ortodox din Colonie odihneşte doctorul psihiatru Radu Paul Ricman, director al Spitalului de Psihiatrie din Gătaia între 1973 şi august 1997;

   

  2003 - fostul sediu al C.A.P.-ului, lăsat în paragină  vreme de 13 ani, a fost complet renovat şi transformat în post de jandarmi;

   

  2004 - comuna Gătaia devine oraş, cu cinci sate aparţinătoare, având  6 110 locuitori;

  -este fondată Biblioteca Orăşănească;

   

  aprilie 2005 - 40 de gospodării din localitatea Sculia au fost inundate, iar populaţia din zonă evacuată după ce un dig  de pe râul Bârzava a cedat  pe o bucată de 20 de metri din cauza presiunii şi a debitului foarte mare;

   

  martie 2006 - este inaugurată Biserica „Tabor”, construită într-un stil arhitectonic care se apropie de cel bizantin;

  - Butin (1337, Budwn), Percosova (1358, Berkez), Sculia (1334, Scalla, Scula), Şemlacu Mare (1270, Sumlo) şi Şemlacu Mic (1404, Kiss Somlya).

  6. Populaţia stabilă la 1 ianuarie 2012 - total = 6203 persoane, din care:

  - masculin = 3064 persoane

  - feminin = 3139 persoane

  7. Numărul locuinţelor la 31 decembrie 2012 = 2401

  8. Numărul şi denumirea localităţilor componente ale oraşului = 2: Gătaia şi Sculia.

      Numărul şi denumirea satelor ce aparţin oraşului = 4: Butin, Percosova, Şemlacu Mare şi Şemlacu Mic.

  9. Reţeaua de drumuri judeţene şi comunale:

  a) Natura drumurilor şi lungimea acestora:

  - DJ 588 = 11,86 km; DJ 588A = 10,44 km; DJ 588B = 5,92 km

  - DC 169 = 4,0 km; DC 175 = 7,8 km; DC 178 = 9,1 km; DC 180 = 3,0 km          

  b) Natura drumurilor şi distanţa în km între centrul unităţii administrativ-teritoriale şi localităţile aparţinătoare:

              - DJ 588 Gătaia-Şemlacu Mare = 9 km;

              - DJ 588 şi DC 178 Gătaia-Şemlacu Mic = 10 km;

              - DJ 588 şi DC 178 Şemlacu Mare = 9 km;

              - DJ 588 şi DC 178 Gătaia-Butin = 13 km;

              - DJ 588B şi DC 178 Gătaia-Percosova = 15 km      

  10. Reţeaua de alimentare cu apă pe localităţi, în km:

              - Gătaia = 35 km

  11. Număr posturi în primărie - total = 47, din care:

  - funcţionari publici = 28

  - personal contractual 19

  12. Număr consilieri = 15

  13. Înfrăţiri, colaborări cu localităţi din afara ţării:

              - Înfrăţire cu localitatea Piemonte-Italia.

  14. Asocieri la nivelul judeţului şi al ţării:

              - Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară de Deşeuri Timiş (ADID Timiş);

              - Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară  Apă-Canal „Timiş“;

              - Asociaţia de Dezvoltare Microregională „Timiş-Torontal“;

              - Asociaţia de apă, canal a judeţului Timiş (SC “APCAN” SA);

              - Asociaţia Intercomunitară „Gătaia - Măureni - Tormac“;

  - Asociaţia Timiş Torontal Bârzava;

  - Asociaţia Oraşelor din România.

  15. Obiective şi investiţii propuse a se realiza:

  - Asfaltare str. Muncitorilor;

  - Asfaltare DC Sumig-Percosova;

  - Pietruire străzi Sculia;

  - Pietruire străzi intermediare Gătaia;

  - Amenajare Centru civic Gătaia;

  - Betonare străzi Colonie;

  - Amenajare parcuri;

  - Amenajare parcări oraş Gătaia;

  - Înfiinţare şi alimentare cu apă în satele aparţinătoare oraşului Gătaia (Şemlacu Mare, Şemlacu Mic, Butin şi Percosova);

              - Pietruire străzi PUZ tineret + post trafo.

  16. Numărul mediu lunar al beneficiarilor Legii nr.416/2001 (nr. dosare pentru ajutoare sociale) = 3

  17. Pieţe - târguri:

  - Piaţă agroalimentară Gătaia zilnic;

  - Târg Gătaia - a treia duminică din lună.

  18. Instituţii şcolare:

  - Liceul Teoretic Gătaia (clasa 0, învăţământ primar, învăţământ gimnazial şi învăţământ liceal);

  - Şcoli cu clasele I-IV: Butin, Percosova, Şemlacu Mare şi Şemlacu Mic;

  - Grădiniţe cu program normal: Gătaia, Butin, Percosova, Sculia şi Şemlacu Mare;

  - Grădiniţă cu program prelungit: Gătaia.

  19. Instituţii sanitare:

  - Spitalul de Psihiatrie Gătaia;

  - Dispensarul medical Gătaia;

  - Farmacii umane: Gătaia (două);

  - Dispensar veterinar: Gătaia;

  - Punct farmaceutic veterinar: Gătaia (două).

  20. Instituţii culturale:

  - Casa Naţională Gătaia;

  - Cămine culturale: Butin şi Percosova;

  - Biblioteca Orăşenească Gătaia;

  - Biblioteca Liceului Teoretic Gătaia.

  21. Baze sportive şi de agrement:

  - Stadionul „Progresul“ Gătaia;

  - Terenul de fotbal al Liceului Teoretic Gătaia;

  - Sală de gimnastică a Liceului Teoretic Gătaia;

  - Sala de sport oraş Gătaia.

  22. Biserici, mănăstiri şi alte lăcaşe de cult:

  - Biserici ortodoxe române: Gătaia (1793, două), Sculia (1862), Percosova (1910), Butin (1925) şi Şemlacu Mare (1886);

  - Biserici romano-catolice: Gătaia (1870), Butin şi Percosova (1911);

  - Biserici evanghelice luterane: Butin (1818) şi Şemlacu Mare (1845);

  - Biserica reformată Sculia;

  - Biserici penticostale: Gătaia şi Butin;

  - Biserica baptistă Gătaia;

  - Biserica adventistă de ziua a şaptea Gătaia;

  - Mănăstirea „Săraca“ Şemlacu Mic (monument istoric -1270).

  23. Monumente ale eroilor şi opere comemorative ridicate în memoria ostaşilor români şi străini:

              - Monumentul eroilor în centrul oraşului Gătaia;

              - Monumentul Csizmarik Ladislau în oraşul Gătaia.

  24. Ruga şi alte manifestări cultural-religioase:

  - Ruga în localităţile: Gătaia (de Sfintele Paşti), Colonia - Gătaia (de Paştile Mici - Duminica Tomii), Şemlacu Mare (de Rusalii), Şemlacu Mic (5 august), Sculia şi Percosova (15 august - Sf. Maria Mare), Butin (21 august);

  - Zilele oraşului Gătaia (a doua duminică din iulie);

  - Alte manifestări cultural-sportive cuprinse în Agenda culturală pe anul 2013.

   

 • Informaţii utile
     

  Adresă Str Carpati, nr. 106
  Telefon/Fax 0256-410001
  Atestare 1323
  Populaţie 6446 loc.
  Suprafaţă 14923 ha
  Densitate 43.19 loc./km2

  Distanţă Timişoara

  52 km

  Altitudine medie

  108 m

  Localităţi componente

  Butin, Percosova, Sculia, Şemlacu Mare, Şemlacu Mic

  Site web Primăria Gătaia
   

  Primăriile din Judeţul Timiş - Scurta prezentare

  Judeţul Timiş