• Oraşul Ciacova

  Ultima actualizare: Administrator CJT, în data de 22.03.2013

   

  FIŞA PRIMĂRIEI ORAŞULUI CIACOVA

  PE ANUL 2013
   

  1. Sediul consiliului local: Ciacova, P-ţa Cetăţii nr.8, telefon/fax 0256 399600; 0356 814412

  2. Adresă pagină internet: www.primariaciacova.ro

  3. E-mail: primariaciacova@primariaciacova.ro

  4. Primar: Filip Petru

      Viceprimar: Ghera Dacian Răzvan

      Secretar: Iochim Octavian

  5. Repere istorice:

  - 1220 - 1224 -  prima atestare documentară a aşezării Ciacova, menţionată sub numele de Behic, într-un testament al contelui Behics;

   

  - 1332-1337 - într-un recensământ ordonat de Vatican  localitatea este consemnată cu numele de Chak sau Chac;

   

  - e o perioadă în care în aşezare se stabilesc familii de sârbi de peste Dunăre, fugite din calea turcilor;

   

  1359 - Nicolae Csak (Ciacu), viitor voievod al Ardealului, şi fratele său Gheorghe primesc domenii în Transilvania de la  regele Unga­riei, Sigismund, dând în schimb  cetatea Ciacovei;

   

  1392-1395 - se înalţă turnul de apărare (Cula) din Ciacova;

   

  29.09.1395 - otomanii asediază cetatea Ciacovei care, apărată de o reţea de canale, e greu  de cucerit;

   

  - cetatea Ciacovei se afla pe partea dreaptă a braţului Timişului Mort, în timp ce aşezarea civilă se afla pe partea  stângă;

   

  1404 - aşezările Ciacova, Tolvădia şi Voiteni aparţin familiei Hagymás de Beregßo (Beregsău);

   

  18.09.1551 - Ciacova este ocupată  de otomani, care nu întâmpină rezistenţă din partea garnizoanei locale;

   

  1701 - cetatea este  demantelată, rămânând în picioare doar turnul (cula);

   

  august 1716 - după ocuparea Banatului de habsburgi, acesta este  împărţit în patru districte: Caransebeş, Marga, Pancevo şi Ciacova, conduse de câte un viceşpan (subprefect, locţiitor al conducătorului administrativ al unui comitat sau district), cel  al Ciacovei fiind Ştefan Racz (1718);

   

  după 1718 - localitatea a fost intens colonizată cu germani, austrieci, cehi, slovaci, luxemburghezi, croaţi;

   

  1720 - se înfiinţează în Ciacova a patra şcoală din Banat, avându-l ca învăţător pe Johann Brannenburg;

   

  15.09. 1732 - se pune piatra de temelie a noii biserici romano-catolice;

   

  - construcţia e distrusă la anul 1738 în urma unor atacuri ale otomanilor, aşa că e terminată abia la anul 1741;

   

  1742 - în Ciacova se naşte într-o familie de sârbi meşteşugari iluministulDositei Obradovici, călugăr, scriitor şi traducător (d. 1811);

   

  1770 - împăratul  Iosif al II-lea de Habsburg poposeşte la Ciacova;

   

  1780 - se organizează Comunitatea Evreiască din Ciacova, care îşi construieşte sinagogă;

   

  1795 - are loc înfiinţarea şi sfinţirea primei farmacii în Ciacova, numită  „La Sfânta Treime“;

   

  sfârşitul sec. XVIII - sunt colonizate mai multe familii din Ardeal;

   

  1807 - se înfiinţează Fondul Religionar, scopul acestuia fiind colonizarea aşezării cu maghiari aduşi din Győr, Szeged şi Mosony;

   

  23.04.1823 - Ciacova devine târg, acordându-i-se anumite privilegii;

   

  24 decembrie 1851 - s-a născut la Ciacova Sofia Vlad-Rădulescu, autoare de piese de teatru de inspiraţie locală, mama scriitorului Victor Vlad Delamarina;

   

  1879 - se înfiinţează prima „Bancă de credit şi de economii“;

   

  1880 - se construieşte prima bibliotecă din Ciacova;

   

  1881-1882 - apare primul ziar în Ciacova: „Csakovaer Wochenblatt“, ziar săptămânal;

   

  1881 - se înfiinţează „Pompierii voluntari”;

   

  1882 - se deschide primul atelier fotografic;

   

  1881-1902 - apare ziarul „Csakovaer Zeitung“;

   

  01.10.1885 - se înfiinţează „Şcoala Agricolă“ Ciacova;

   

  1888 - s-a născut la Ciacova muzicologul Lazăr K. Lera (d. 1966);

   

  1889 - se deschide noua moară cu aburi de pe malul Timişului Vechi;

   

  06.08.1893 - se inaugurează prima linie de cale ferată, între Jebel şi Ciacova;

   

  1894 - este  inaugurată linia de cale ferată între Ciacova şi Giera;

   

  1896 - s-a năsut la Ciacova Brandeisz Josef, muzicolog, violonist, profesor (d.1978);

   

  1897 - se introduce iluminatul cu gaz; 

   

  1901-1902 - podul vechi de lemn de peste Timişul Vechi (Timişul Mort) este înlocuit cu un pod masiv din piatră;

   

  - 1904 - se înfiinţează „Fabrica de oţet“ şi a doua fabrică de sifon;

   

  1906 - se înfiinţează „Clubul de fotbal“ şi „Clubul de tenis“;

   

  - s-a născut la Ciacova  Borislav Popovici, dr. avocat, primul rector al Institutului Pedagogic din Timişoara (d. 1982);

   

  1909 - se construieşte noul spital comunal;

   

  1911 - se deschide cinematograful, se înfiinţează „Azilul de bătrâni“;

   

   - se dă în funcţie „Uzina electrică“;

   

  1912 - s-a născut la Ciacova Nikola Petrovici, istoric, fost ministru în guvernul de la Belgrad (d 1998);

   

  1913 - începe iluminarea  străzilor cu curent electric, apoi şi a locuinţelor private;

   

  1913 - se înfiinţează „Fabrica de gheaţă“;

   

  15.08.1919 - armata română pătrunde  în Ciacova, eliberând oraşul de ocupaţia trupelor ungureşti;

   

  18 iulie 1923 - se naşte la Ciacova Ioan Olariu, poet în grai bănăţean; 

   

  1923-1924 - şcoala de fete,  concesionată ca mânăstire de maici, este naţionalizată  şi  primeşte numele „Alexandru Mocioni“;

   

  1936 - se construieşte ştrandul şi se amenajează terenul „pentru timp liber“, cu  parcul din preajma „Culei Turceşti“;

   

   - se construieşte actualul spital orăşenesc;

   

  1948 - se naşte la Ciacova Mariana Voicu, secretar literar şi consultant artistic al Teatru­lui Naţional „Mihai Eminescu” din Timişoara;

   

  1951 - se naşte la Ciacova Doru Eugen Popin, poet şi traducător;

   

  18 ianuarie 1953 - se naşte la Petroman poetul Ion Monoran (d. 2.12.1993);

   

  1956 - se reînfiinţează gimnaziul în Ciacova sub denumirea de „Liceul teoretic Ciacova“ şi se redeschide „Şcoala agricolă“ sub denumirea de „Liceul Agricol Ciacova”;

   

  - Ciacova devine reşedinţă de raion;

   

  1959 - clădirea sinagogii e vândută statului român de Comunitatea evreiască, dărâmată mai târziu, iar  cu materialele rezultate se va construi o şcoa­lă nouă şi sala festivă a li­ce­ului;

   

  23 iunie 1965 - s-a născut la Cebza  Gheorghe Nuţu Ioţcovici, ucis în 17 decembrie 1989 la Timişoara. Erou Martir al Revoluţiei; 

   

  27 ianuarie 1968 - se naşte la Ciacova Simona Constantinovici, poetă, prozatoare, eseistă şi ziaristă;

   

  - 1981 - se aniversează împlinirea a 100 de ani de la înfiinţarea pompierilor voluntari;

   

  1995 - are loc sărbătorirea a 600 de ani de existenţă a Cetăţii Ciacovei;

   

  1997 - apare la Augsburg monografia  Ciacovei,  "Tschakowa- Marktgemeinde im Banat-Monographie und Heimatbuch " realizată de Wilhelm Josef Merschdorf, originar din Ciacova;

   

  2004 - Ciacova a primit statutul de oraş;

   

  2005 - se aniversează 200 de ani de existenţă a crucii de marmură greco-ortodoxe, alături de care se înalţă  „Coloana Sfânta Maria“ a bisericii romano-catolice;

  - Cebza (sec.XVI - Cevzen), Macedonia (1332-1337), Obad (1401, Ohad), Petroman (1333 - Petrus, Petree).

  6. Populaţia stabilă la 1 ianuarie 2012 - total = 5100 persoane, din care:

  - masculin = 2495 persoane

  - feminin = 2605 persoane

  7. Numărul locuinţelor la 31 decembrie 2012 = 2100

  8. Numărul şi denumirea satelor ce aparţin oraşului = 4: Cebza, Macedonia, Obad şi Petroman.

  9. Reţeaua de drumuri judeţene şi comunale:

  a) Natura drumurilor şi lungimea acestora:

  - DJ 595A = 4 km; DJ 693 B = 18,94 km

  - DC187 = 6,3 km; DC190 = 15,6 km; DC191 = 2,2 km; DC192 = 2,4 km; DC195 = 4,5 km; DC196 = 5,2 km; DC197 = 2 km

  b) Natura drumurilor şi distanţa în km între centrul unităţii administrativ- teritoriale şi localităţile aparţinătoare:

  - DJ 693B Ciacova-Cebza = 7 km;

  - DC 196 Ciacova-Macedonia = 7 km;

  - DC 197 Ciacova-Obad = 3 km;

  - DC 195 Ciacova-Petroman = 4 km

  10. Reţeaua de alimentare cu apă pe localităţi, în km:

              - Ciacova = 21,5 km

  11. Număr posturi în primărie - total = 34, din care:

  - funcţionari publici = 18

  - personal contractual 16

  12. Număr consilieri = 15

  13. Înfrăţiri, colaborări cu localităţi din afara ţării:

  - În anul 2010, Consiliul Local al Oraşului Ciacova a aprobat prin HCL nr.58/08.10.2009 partciparea oraşului Ciacova în Gruparea Europeană de Cooperare Teritorială cu Răspundere limitată BANAT-TRIPLEX CONFINIUM (GECT Banat- Triplex Confinium), înfiinţată în zona graniţei triple româno-maghiare-sârbe.

  14. Asocieri la nivelul judeţului şi al ţării:

  - Asociaţia Oraşelor din România;

  - Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Timiş - Torontal“;

  - Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară de Deşeuri Timiş (ADID Timiş);

              - Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă - Canal Timiş;

              - Asociaţia de apă, canal a judeţului Timiş (SC „APCAN“ SA).

  15. Obiective şi investiţii propuse a se realiza:

              - „Reabilitare şi extindere sistem centralizat de alimentare cu apă a oraşului Ciacova“;

              - „Modernizare reţea stradală în oraşul Ciacova“;

              - „Reabilitare drumuri comunale din suburbia oraşului Ciacova, judeţul Timiş“;

              - „Reabilitarea şi consolidarea imobilului - Palat Administrativ, str. Piaţa Cetăţii, nr.2, oraş Ciacova, judeţul Timiş“;

              - „Reabilitarea Ansamblului Urban „Piaţa Cetăţii”, oraş Ciacova, judeţul Timiş“;

              - „Reabilitare, modernizare şi dotare Cămin Cultural, sat Cebza, oraş Ciacova, judeţul Timiş“;

              - „Proiectare, construire şi dotare Casă de Cultură în oraşul Ciacova, judeţul Timiş“;

              - „Construirea de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, în oraşul Ciacova, judeţul Timiş“;

  - „Amenajarea peisagistică a spaţiilor verzi aferente zonei rezidenţiale cu funcţiuni complementare, dotări şi servicii publice Ciacova Nord - Calea Ferată“;

  - „Amenajare piste pentru biciclişti în oraşul Ciacova, judeţul Timiş“;

   - „Îmbunătăţirea calităţii mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate, constituite în perimetrul de ameliorare „Ciacova“, oraşul Ciacova, judeţul Timiş“.

  În perspectivă:

  - Introducerea unui sistem centralizat de alimentare cu apă şi canalizare în satele aparţinătoare oraşului Ciacova: Petroman, Macedonia, Cebza şi Obad;

  - Modernizarea infrastructurii rutiere în satele aparţinătoare;

  - Reabilitarea şi modernizarea Grădiniţei cu Program Normal şi Prelungit - oraş Ciacova;

  - Valorificarea resursei naturale - apele geotermale din satul Cebza;

  - Implementarea unor acţiuni de valorificare a energiei convenţionale (ex. energie solară şi eoliană) prin realizarea unor parcuri cu panouri fotovoltaice;

  - Crearea unui parc industrial, a unui incubator de afaceri.

  16. Proiecte cu finanţare (cofinanţare) externă în derulare:

  - „Reabilitare şi extindere sistem centralizat de alimentare cu apă a oraşului Ciacova“;

              - „Modernizare reţea stradală în oraşul Ciacova“;

              - „Reabilitare drumuri comunale din suburbia oraşului Ciacova, judeţul Timiş“;

              - „Reabilitarea şi consolidarea imobilului - Palat Administrativ, str. Piaţa Cetăţii, nr.2, oraş Ciacova, judeţul Timiş“;

              - „Reabilitarea Ansamblului Urban „Piaţa Cetăţii”, oraş Ciacova, judeţul Timiş“;

              - „Reabilitare, modernizare şi dotare Cămin Cultural, sat Cebza, oraş Ciacova, judeţul Timiş“;

              - „Proiectare, construire şi dotare Casă de Cultură în oraşul Ciacova, judeţul Timiş“;

              - „Construirea de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, în oraşul Ciacova, judeţul Timiş“;

  - „Amenajarea peisagistică a spaţiilor verzi aferente zonei rezidenţiale cu funcţiuni complementare, dotări şi servicii publice Ciacova Nord - Calea Ferată“;

  - „Amenajare piste pentru biciclişti în oraşul Ciacova, judeţul Timiş“;

   - „Îmbunătăţirea calităţii mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate, constituite în perimetrul de ameliorare „Ciacova“, oraşul Ciacova, judeţul Timiş“.

  17. Numărul mediu lunar al beneficiarilor Legii nr.416/2001 (nr. dosare pentru ajutoare sociale) = 16

  18. Pieţe - târguri:

  - Piaţă agroalimentară Ciacova - bisăptămânal = marţi şi vineri;

  - Târg mixt Ciacova - lunar = ultima duminică.

  19. Instituţii şcolare:

  - Liceul „Alexandru Mocioni“ Ciacova;

  - Şcoli cu clasele I-IV: Cebza, Macedonia, Obad şi Petroman;

  - Grădiniţe cu program normal: Cebza, Macedonia, Obad şi Petroman;

  - Grădiniţa cu program normal şi prelungit Ciacova. 

  20. Instituţii sanitare:

  - Spital - Centru de Sănătate Ciacova;

  - Centru de Îngrijire şi Asistenţă Ciacova (Azil bătrâni);

  - Cabinete medicale: Ciacova, Cebza şi Macedonia;

  - Cabinet veterinar: Ciacova;

  - Farmacie umană: Ciacova;

  - Farmacie veterinară: Ciacova.

  21. Instituţii culturale:

  - Casa de Cultură Ciacova;

  - Casa Memorială Dositei Obradovici, construită în secolul al XVIII-lea;

  - Sală de spectacol : Ciacova;

  - Muzeu: Ciacova;

  - Bibliotecă: Ciacova.

  - Cămine culturale: Cebza, Macedonia, Obad şi Petroman.

  22. Baze sportive şi de agrement:

  - Sala de Sport Anna Nemetz Ciacova (150 locuri);

  Sala de sport - Liceul „Alexandru Mocioni“: Ciacova;

  - Teren de handbal - Liceul „Alexandru Mocioni“: Ciacova;

  - Stadion: Ciacova;

  - Teren de tenis: Ciacova;

  - Terenuri de fotbal: Cebza, Macedonia, Obad şi Petroman.

  23. Biserici, mănăstiri şi alte lăcaşe de cult:

  Biserici ortodoxe române: Ciacova (1900), Cebza (1880), Obad (1883), Macedonia (1813) şi Petroman (sec.al XVII-lea);

  - Biserica Sfântul Nicolae, construită în anul 2001, în incinta Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Ciacova (azil de bătrâni);

  - Biserica ortodoxă sârbă Ciacova (1786);

  - Biserici romano-catolice: Ciacova (1881), Obad (1940);

  - Biserica greco-catolică Petroman (în cea de-a două jumătate a sec.al XIX-lea);

  - Biserici penticostale: Ciacova (1994), Cebza (2001), Obad (1992), Petroman (1998);

  - Biserica baptistă Ciacova (1996);

  - Biserica cimitirului Cebza - monument istoric (sec.al XVI-lea);

  - Mănăstirea Înălţarea Sfintei Cruci Cebza (1997).

  24. Monumente ale eroilor şi opere comemorative ridicate în memoria ostaşilor români şi străini:

              - Monumentul eroilor neamului - localitatea Ciacova;

              - Opere comemorative de război - localităţile Cebza, Macedonia, Obad şi Petroman.

  25. Ruga şi alte manifestări cultural-religioase:

  - Ruga în localităţile: Petroman (29 iunie - Sf. Petru şi Pavel), Ciacova şi Macedonia (15 august - Sf. Maria Mare), Cebza (în Sfânta Duminică Mare) şi Obad (8 septembrie - Sf.Maria Mică);

  - Ziua Eroilor Neamului: Ciacova (Înălţarea Domnului).

   

 • Informaţii utile
     

  Adresa Piata Cetatii, nr.8
  Telefon 0256-399500
  Fax 0256-399600
  Atestare 1234
  Populaţie 5164 loc.
  Suprafaţă 14570 ha
  Densitate 35.44 loc./km2

  Distanţă Timişoara

  28 km

  Altitudine medie

  80 m

  Localităţi componente

  Cebza, Macedonia, Obad, Petroman

  Site web Primăria Ciacova
   

  Primăriile din Judeţul Timiş - Scurta prezentare

  Judeţul Timiş