• Municipiul Lugoj

  Ultima actualizare: Maria Mladin, în data de 22.03.2013

   

  FIŞA PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI LUGOJ

  PE ANUL 2013

   

  1. Sediul consiliului local: Lugoj, Piaţa Victoriei nr.4, telefon 0256 352240, fax 0256 350393

  2. Adresă pagină internet: www.primarialugoj.ro

  3. E-mail: contact@primarialugoj.ro

  4. Primar: Boldea Francisc Constantin

      Viceprimar: Tech Alin

      Secretar: Ciucu Dan

  5. Repere istorice:

  1334 - existenţa Lugojului este consemnată în registrul papal de dijme;

  1368 - este atestată documentar localitatea Lugas;

  22.08.1376 - într-o diplomă emisă de regele Sigismund de Luxemburg se amintea „Cetatea Lugojului“ (Castrum Lugas);

  1441-1442 - comitele de Timiş Ioan Huniade întăreşte cetatea cu şanţuri, metereze şi palisade în timpul unei campanii antiotomane;

  1551 Isabella, văduva regelui Ioan Zapolya, acordă Lugojului o diplomă de privilegii şi o emblemă;

  1552-1658 Banatul de Lugoj - Caransebeş rezistă atacurilor turceşti;                                                                                                                       

  - banul lugojan îl sprijină pe Mihai Viteazul în bătăţia de la Şelimbăr în care domnul muntean îl înfrânge pe voievodul Transilvaniei, Andrei Báthory;

  ianuarie 1601 - domnitorul Mihai Viteazul poposeşte, se pare, la Hanul Poştei din Lugoj;

  1581 - Palia de la Orăştie (primul text biblic în limba română, ce cuprinde fragmente din cărţile lui Moise - Facerea şi Ieşirea) a fost tradus de preotul din Lugoj Moise Peştişel;

  1648 - Ştefan Fogaraşi a tradus la Lugoj un Catehism calvinesc din limba maghiară în limba română, lucrare tipărită de Martin Maior, comanditarul ediţiei fiind Acaţiu Barcsai, ban al Lugojului;

  1658 - principele Acaţiu Barcsai le-a cerut lugojenilor şi caransebeşenilor să se supună turcilor;

  - otomanii ocupă Lugojul, instalând aici o garnizoană militară condusă de un agă;

  - 1660 - geograful şi filozoful Evlia Celebi notează în lucrarea sa„Seyahatname“ („Cartea Călătoriilor“), că „Lugojul este o aşezare puternică cu peste 300 de case, pe malul drept al râului Timiş“, consemnând faptul că locuitorii „necredincioşi“ erau români;

  - 25.09.1695 - nu departe de Lugoj are loc o înfruntare armată  între austrieci şi turci care se încheie cu înfrângerea austriecilor, comandantul acestora, general Veterani, căzând în luptă;

   - 1699 - turcii demolează „Cetatea Lugojului“;

  1718 - Lugojul trece sub stăpânirea austriacă şi devine reşedinţa districtului Lugoj-Făget;

  - Viena colonizează oraşul cu populaţie germană, formându-se pe malul stâng al Timişului comuna  Lugojul German;

  - locuitorii Lugojului German erau privilegiaţi, dovadă fiind şi faptul că deşi cele două aşezări, vechiul Lugoj şi Lugojul German, aveau cam aceeaşi suprafaţă, impozitele plătite de comunitatea românească erau de 3746 de florini anual, în timp ce coloniştii şvabi plăteau doar 197 de florini, adică de aproape douăzeci de ori mai puţin;

  1726 - obercneazul Ioan Raţ din Mehadia restaurează turnul vechii biserici construită în secolul al XIV-lea, cuprinsă de flăcări la anii 1535 şi 1645;

  sec. XVIII - este alcătuit cel mai vechi dicţionar valaho-latin, opera luiAnonimus Lugosiensis, lucrare descoperită de Bogdan Petriceicu Haşdeu;

  1759 - începe construirea bisericii ortodoxe române  „Adormirea Maicii Domnului“ - terminată la anul 1766 („Biserica cu două turnuri“);

  - 1778 - în urma încorporării Banatului la Ungaria, Lugojul devine reşedinţa comitatului Caraş;

  1795 - Lugojul Român şi Lugojul German se unifică sub titlul de„Târguşorul cameral Lugoj“;

  28 octombrie 1805 - s-a născut Johann Nepomuk Preyer, scriitor, istoric şi primar al Timişoarei (d. 12.10.1888);

  24 decembrie 1824 - s-a născut Vasile Maniu, publicist, istoric, scriitor şi avocat român, deputat, membru al Academiei Române (d. 10.03.1901);

  1830 - burghezia românească din Lugoj întemeiază organizaţia revoluţionară„Constituţia“, susţinătoare a principiilor revoluţiei franceze de la 1789;

  - organizaţia este descoperită de autorităţile imperiale la anul 1834, iar membrii şi conducătorii „Constituţiei“, sunt arestaţi şi condamnaţi la închisoare;

  1841 - Eftimie Murgu, originar din Rudăria, judeţul Caraş-Severin, se stabileşte la Lugoj;

  1842 - a avut loc un mare incendiu care a afectat 400 de case şi clădiri de rang înalt, printre care biserica Adormirea Maicii Domnului, Turnul Sfântul Nicolae, Capela greco-catolică;

  25 aprilie 1843 - s-a născut botanistul August Kanitz, membru corespondent al Academiei Române din 1882 (d. 30.06.1896);

  iunie 1848 - are loc a doua Marea Adunare Naţională de pe Câmpul Libertăţii, prezidată de Eftimie Murgu, unde sunt expuse dorinţele naţionale ale românilor bănăţeni;

  1850 - Lugojul devine reşedinţa Episcopiei Greco-Catolice din Banat;

  1850 - s-a născut cunoscutul compozitorul Coriolan Brediceanu, fiu al meşterului săpunar Vasile Brediceanu (d. 25.01.1909);

  mijlocul sec. XIX - Lugojul avea 8373 de locuitori;

  - oraşul se dezvoltă lent, ca un centru administrativ, comercial şi meşteşugăresc;

  16 octombrie 1863 - s-a născut la Lugoj Aurel C. Popovici, jurist, publicist şi politician român (d. 9.02.1917);

              - 1864 - se înfiinţează fabrica de spirt;

  1869 - s-a născut scriitorul Ioan Popovici Bănăţeanul, cea mai cunoscută operă a sa este nuvela „În lume“ (d. 29.08.1893);

  2 aprilie 1877 - s-a născut compozitorul Tiberiu Brediceanu (d. 19.12.1968);

              - 1880 - apare ziarul „Deşteptarea“;

              - 1881 - se formează comitatul Caraş-Severin cu reşedinţa la Lugoj;

              - 20 octombrie 1882 - se naşte Béla Ferenc Dezső Blaskó (alias Béla Lugosi), celebrul interpret al Contelui Dracula (d. 16.08.1956);

              - 1888 - compozitorul şi dirijorul arădean Ion Vidu îşi începe activitatea la Lugoj, la Şcoala confesională;

              - Jakob Muschong şi soţia construiesc prima Fabrică de cărămizi („M.Bohn & Comp.“, pe strada Herendeştiului nr.10);

  1889 - Lugojul dobândeşte statut de municipiu;

  21 noiembrie 1895 - s-a născut la Lugoj tenorul Traian Grozăvescu (Grosăvescu), fiul contabilului Costi Grosăvescu, originar din Teregova (d. 19.02.1927);

  16 mai 1900 - s-a născut Aurel Ciupe, pictor şi desenator român, colorist sensibil şi delicat, director al Muzeului Banatului (d. 8.07.1988);

  1901 - apare ziarul „Drapelul“;

  1902 - este realizat Podul de Fier cu cele două vămi la capăt de pod;

  8 iunie 1902 - s-a născut campionul de hipism Henri Rang (d. 25.12.1946);

  1906 Valeriu Branişte consemna faptul că aproape 3000 de locuitori ai Lugojului, în majoritate meşteşugari şi muncitori, simpatizau cu mişcarea socialistă;

  13 septembrie 1908 - s-a născut Georges Devereux (György Deutch-Dobó), fondatorul etnoanalizei şi al etnopsihiatriei (d. 28.05.1985);

  3 august 1917 - s-a născut filozoful şi istoricul Ion Dimitrie Suciu (d. 1982);

  3.11.1918 - are loc la Lugoj o Mare Adunare Naţională, în care s-a proclamat dreptul Naţiunii Române la autodeterminare;

  1 decembrie 1918 - delegaţi ai cetăţenilor Lugojului participă  la Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia;

  9 mai 1920 - s-a născut Delia Pia Bârlea, dramaturg, prozator şi poetă în grai bănăţean (d. 17.10.1993);

  12.11.1923 - regele Ferdinand I a vizitat la Lugoj Biserica ortodoxă română, spitalul, azilul de orfani şi fabrica de spirt; 

  1925 - judeţul Caraş-Severin se desparte în judeţele Caraş, cu capitala la Reşiţa, şi judeţul Severin, cu capitala la Lugoj;

  19 februarie 1926 - se naşte compozitorul György Kurtág;

  11 aprilie 1929 - se naşte la Lugoj actorul Alexandru Iosif Ternovits;

  1929 - s-a născut Walter Mihai Klepper, compozitor, violonist, profesor (d. 2008);

  1935 - în faţa fostei Prefecturi a Judeţului Severin este ridicat Monumentul Unirii, operă a sculptorului ardelean Radu Moga;

  1937 - începe restaurarea Bisericii ortodoxe cu două turnuri, fresca actuală a bisericii fiind realizată de profesorul Atanasie Demian, iar iconostasul pictat de Aurel Ciupe;

  4 aprilie 1938 - s-a născut Aristide Buhoiu, ziarist şi scriitor (d. 17.09.2006);

              - 9 iulie 1938 - se naşte la Lugoj compozitorul şi dirijorul Gelu Mircea Stan;

              - 29 martie 1939 - se naşte la Lugoj Mircea Lăzărescu, prof. univ. dr., medic psihiatru;

              - 1941 - se refugiază la Lugoj Nicolae Breban, cu familia (tatăl său fusese arestat în anul 1940 în Ardealul ocupat de hortyşti);

  23 februarie 1941 - s-a născut actorul şi scriitorul Mircea Belu (d. 2002);

  4.02.1942 - se sărbătoreşte împlinirea a 40 de ani de la înfiinţarea Reuniunii Meseriaşilor Români;

  22 noiembrie 1942 - se naşte scriitorul şi publicistul Lucian Erwin Bureriu;

  9 ianuarie 1943 - se naşte Dan Floriţa-Seracin, prozator;

  14 ianuarie 1943 - se naşte Iosif  Ştefan Drăgulescu, fost ministru al Sănătăţii, fost deputat, senator, rector al UMF „Victor Babeş“ din Timişoara;

  14 iunie 1943 - Traian Simu este numit director al Muzeului Judeţului Severin;

  3 august 1943 - se naşte scriitorul Cornel Ungureanu, critic literar şi eseist;

  27.08.1943 - este montat la Lugoj Monumentul Reginei Maria (adus de la Oradea);

  15 ianuarie 1944 - se naşte Viorel Toma, pictor, profesor de belle arte;

  29.02.1944 - este inaugurat Cercul militar al garnizoanei din oraş;

  29 iunie 1944 - se naşte la Tapia-Lugoj Iosif Petrică Toma, interpret de muzică populară şi corală;

  11 februarie 1945 - se naşte sculptorul Constantin Grangure;

  16.02.1945 - mii de lugojeni, mobilizaţi de comunişti, demonstrează pentru un guvern al Frontului Democrat Român;

  26 martie 1946 - se naşte Constantin Răducanu, pictor;

  1949 - este deschis Muzeul de Istorie, bazat pe colecţiile începute în anul 1905;

  15.01.1950 - se înfiinţează Asociaţia Internaţională a juriştilor democraţi;

  16.01.1950 - se înfiinţează clubul sportiv „Constructorul“;

  22 mai 1951 - se naşte poetul şi prozatorul Constantin Buiciuc;

  5 noiembrie 1951 - se naşte Daniela Oraviţan, pictor;

  1951 - cursurile Şcolii Populare de Artă din Lugoj sunt urmate de peste 500 de elevi;

  28 octombrie 1953 - se naşte Victor Neumann, istoric şi filozof;

  16 iulie 1955 - se naşte Carmen Blaga, critic literar, traducător;

  1956 - Staţia de radioficare din Lugoj avea peste 2700 de ore de emisie, 120 fiind cu program local;

  2 octombrie 1956 - se naşte Lia Lucia Epure (Petric), publicist, doctorand, director al cotidianului regional „Ziua de Vest“;

  14.05.1958 - se înfiinţează Clubul sportiv muncitoresc Lugoj, primul de acest fel din fosta regiune Timişoara (Banat);

  10 septembrie 1960 - se naşte artistul liric Dan Patacă;

  16 decembrie 1962 - se naşte prozatorul şi publicistul Cristian Nouraş Ghinea;

  1965 - Clubul ASMR LUGOJ face prima legitimare a fotbalistului Petre Mehedinţu, viitor căpitan al „Politehnicii Timişoara“;

  22 martie 1965 - se naşte Adriana Lucaciu, grafician, decan al Facultăţii de Arte Plastice din Timişoara;

  12.04.1965 - este vernisată la Şcoala Populară de Artă din Lugoj expoziţia pictorului Simion Lucaciu;

  - 2 septembrie 1967 - se naşte prozatorul Tinu Pârvulescu;

  13 februarie 1968 - se naşte poeta Adriana Weimar;

  1969 - s-a născut Daniel Brocea (asasinat în 20 decembrie 1989 la Lugoj de plutonierul MApN Pavel Dumitru). Erou Martir.

  1.11.1969 - este aniversată împlinirea a 200 de ani de la construirea şcolii din Lugoj de către obercneazul Gavrilă Gurean;

  14 iulie 1969 - se naşte Elicondiu Iovan, pictor, grafician, fotograf;

  16 iulie 1970 - se naşte Mario Balint, prozator şi publicist;

  19 aprilie 1972 - se naşte Graţiela Benga, critic literar;

  septembrie 1973 - la librăria „Ion Vidu“, I. C. Drăgan lansează volumul „Prin Europa“, prezentat de criticul literar Valeriu Râpeanu;

  1974 - Lugojul avea 44.000 de locuitori;

  21 octombrie 1976 - se naşte gimnasta Lavinia Miloşovici, campioană olimpică;

  20.12.1989 - Lugojul a devenit al doilea oraş liber de comunism din România, după Timişoara;

  după 1990 - în Lugoj au fost înfiinţate filiale ale unor concerne industriale din Occident: Villeroy şi Boch, Rieker, Werzalit, Honeywell, Autoliv;

  20.06.1990 - apare săptămânalul „Redeşteptarea“ (redactor-şef Corneliu Popovici);

  1991 - se înfiinţează Universitatea „Iosif Constantin Drăgan“;

  17.08.1994 - începe să emită postul de televiziune TEN TV-Lugoj;

  2002 - îşi încep activitatea Judecătoria şi Parchetul de pe lângă Judecătoria Lugoj;

  - oraşul avea 46.189 de locuitori stabili;

  17.06.2007 - la Chicago, lugojeanca Ana Sofia Marcu devine „Miss România USA“;

  2010 - Spitalul Municipal intră în administrarea Primăriei.

  6. Populaţia stabilă la 1 ianuarie 2012 - total = 44369 persoane, din care:

  - masculin = 20910 persoane

  - feminin = 23459 persoane

  7. Numărul locuinţelor la 31 decembrie 2012 = 18114

  8. Numărul şi denumirea satelor ce aparţin municipiului = 2: Măguri şi Tapia.

  9. Reţeaua de drumuri judeţene şi comunale:

  a) Natura drumurilor şi lungimea acestora:

  - DJ 584 = 1,8 km; DJ 592 = 3,3 km; DJ 592 D = 1,9 km; DJ 609 = 1,8 km; DJ 680 = 2,7 km

  - DC 136 = 1,50 km

  b) Natura drumurilor şi distanţa în km între centrul unităţii administrativ-teritoriale şi localităţile aparţinătoare:

  - DJ 680 Lugoj-Tapia = 5 km;

  - DJ 680 Lugoj-Măguri = 8 km.

  10. Reţeaua de alimentare cu apă pe localităţi, în km:

              - Lugoj = 64 km;

              - Tapia = 2,2 km

  11. Număr posturi în primărie - total = 144, din care:

  - funcţionari publici = 116

  - personal contractual 24

  12. Număr consilieri = 19

  13. Înfrăţiri, colaborări cu localităţi din afara ţării:

  - Cooperare cu localitatea „Szekszárd din Ungaria“, încheiată la 28 mai 1993, colaborare în domeniile economic,   social şi cultural;

      - Parteneriat cu localitatea „Jena din Germania“, încheiat la 1 decembrie 1993, colaborare în domeniile economic, social şi cultural, organizare tabere de elevi;

     - Cooperare cu localitatea „Orléans din Franţa“, încheiată la 7 mai 1994, colaborare în domeniile social şi cultural;

  - Înfrăţire cu localitatea „Nisporeni din Republica Moldova“, încheiată la 3 iunie 2001, organizare tabere de elevi;

  - Înfrăţire cu localitatea „Assos-Lecheo din Grecia“, încheiată la 29 mai 2004, colaborare în domeniul cultural;

  - Înfrăţire cu localitatea „Vârşeţ din Serbia“, încheiată la 3 decembrie 2005,colaborare în domeniile economic, social şi cultural;

  - Înfrăţire cu localitatea  „Monopoli din Italia“, încheiată la 29 noiembrie 2006, colaborare în domeniul cultural;

  - Cooperare cu localitatea „Kriva Palanka din Republica Macedonia“, încheiată la data de 8 octombrie 2011, colaborare în domeniul cultural.

  14. Asocieri la nivelul judeţului şi al ţării:

  - Asociaţia Municipiilor din România;

  - Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară de Deşeuri Timiş (ADID Timiş).

  15. Obiective şi investiţii propuse a se realiza:

  - Pod pietonal peste râul Timiş între Piaţa George Coşbuc şi cartierul Ştrand;

  - Zonă extindere sat Tapia, drumuri, Lot 1;

  - Iluminatul cimitirului baptist;

  - Reabilitarea reţelelor de apă şi canalizare;

  - Canalizare strada Bella Bartok;

  - Branşamente apă în municipiul Lugoj;

  - Amenajare cinematograf Victoria;

  - Modernizarea Staţiei de Epurare în municipiul Lugoj (Jabăr);

  - Modernizarea pieţei agroalimentare „George Coşbuc“;

  - Înfiinţare parc fotovoltaic;

  - Ştrand Lugoj - modernizzare;

  - Realizări Bazin Acoperit în Municipiul Lugoj;

  - Parcări în cartierul Ţesători;

  - Zonă lotizare MAN - alimentare cu apă, canalizare, energie electrică, drumuri;

  - Refacere drumuri asfaltate, pavate, pietruite.

  16. Proiecte cu finanţare (cofinanţare) externă:

  - „Gems of the Romanian and Sebian Folklorik Thesaurus“;

  -  „Crearea şi dotarea centrului turistic din Municipiul Lugoj“;

  - „Centru de zi pentru copiii aflaţi în situaţii de risc din Municipiul Lugoj“;

  - „Realizare parc fotovoltaic în Municipiul Lugoj “.

  17. Numărul mediu lunar al beneficiarilor Legii nr.416/2001 (nr. dosare pentru ajutoare sociale) = 78

  18. Pieţe - târguri:

  - Piaţă agroalimentară „G.Coşbuc“ Lugoj zilnic;

  - Târg animale Lugoj - săptămânal = marţi;

  - Târg mixt  Lugoj - săptămânal marţi.

  19. Instituţii şcolare:

  - Colegii naţionale: Lugoj (două);

  - Grupuri şcolare: Lugoj (trei);

  - Şcoala de Muzică şi Arte Plastice „Filaret Barbu“ Lugoj;

  - Şcoli cu clasele I-VIII: Lugoj (şapte) şi Măguri ;

  - Şcoala cu clasele I-IV Lugoj;

  - Grădiniţe cu program normal = 9: Lugoj (şapte), Tapia şi Măguri;

  - Grădiniţe cu program prelungit = 6: Lugoj;

  - Grădiniţa cu program special Lugoj;

  - Clubul Copiilor Lugoj;

  - Clubul Sportiv Şcolar Lugoj.

  20. Instituţii sanitare:

  - Spitale = 2: Lugoj;

  - Policlinici 4: Lugoj;

  - Cabinete medicale 7: Lugoj;

  - Farmacii umane 15: Lugoj;

  - Cabinete sanitar-veterinar = 7: Lugoj;

  - Farmacii sanitar-veterinare = 4: Lugoj.

  21. Instituţii culturale:

  - Muzeul de Istorie, Etnografie şi Artă Lugoj;

  - Teatrul Municipal „Traian Grozăvescu“ Lugoj;

  - Casa de Cultură a Municipiului Lugoj;

  - Biblioteca Municipală Lugoj;

  - Galeria Pro Arte Lugoj;

  - Cămine culturale = 2: Măguri şi Tapia.

  22. Baze sportive şi de agrement:

  - Săli de sport = 3: Lugoj;

  - Stadionul Tineretului Lugoj;

  - Baze sportive = 3: Lugoj;

  - Terenuri de minifotbal = 2 : Lugoj;

  - Ştranduri = 2 : Lugoj;

  - Săli de fitness = 3: Lugoj.

  23. Biserici, mănăstiri şi alte lăcaşe de cult:

  - Biserica ortodoxă cu hramul „Adormirea Maicii Domnului“ Lugoj (1759);

  - Capela ortodoxă cu hramul „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena“ Lugoj (1883);

  - Biserica ortodoxă cu hramul „Învierea Domnului“ Lugoj (2004);

  - Biserica ortodoxă cu hramul „Pogorârea Sfântului Duh“ Lugoj (1991);

  - Biserica ortodoxă cu hramul „Sfântului Ierarh Iosif cel Nou de la Partoş“ Lugoj (2002);

  - Capela ortodoxă cu hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril“ Lugoj (1920);

  - Capela ortodoxă cu hramul „ Adormirea Maicii Domnului “ Lugoj (1895);

  - Biserica ortodoxă cu hramul „Naşterea Maicii Domnului“ Măguri (1936);

  - Biserica ortodoxă cu hramul „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie“ Tapia (1870);

  - Biserica romano-catolică Lugoj (1733-1735);

  - Biserica greco-catolică Lugoj (1843-1854);

  - Biserica reformată Lugoj (1906);

  - Biserica ucraineană Lugoj (1993);

  - Biserica baptistă „Harul“ Lugoj (1992);

  - Biserica penticostală Lugoj (1995);

  - Sinagoga evreiască Lugoj (1843);

  - Biserica evanghelică Lugoj;

  - Biserica adventistă de ziua a şaptea Lugoj;

  - Biserica creştină de rit vechi Lugoj.

  24. Monumente ale eroilor şi opere comemorative ridicate în memoria ostaşilor români şi străini:

     - Monumentul eroilor căzuţi în Al Doilea Război Mondial „Alfa şi Omega“;

  - Monumentul eroilor sovietici din Al Doilea Război Mondial;

  - Monumentul Unirii;

  - Monumentul de la Tapia (construit în urmă cu 70 de ani de elevii Şcolii de Ofiţeri de Artilerie din Timişoara), închinat eroilor daci căzuţi în luptele cu romanii în urmă cu peste 1900 de ani;

  - Monumentul Eroului Necunoscut - str.Făgetului;

  - Monumentul celor deportaţi în Rusia în 1945.

  25. Ruga şi alte manifestări cultural-religioase:

  - Ruga în localităţile: Lugoj şi Măguri (15 august - Adormirea Maicii Domnului), Tapia (20 iulie - Sf. Ilie);

  - Ziua Lugojului (20 decembrie);

  - Alte acţiuni cuprinse în Agenda culturală şi sportivă pe anul 2013.

   

 • Informaţii utile
     

  Adresa Piata Victoriei, nr. 4
  Telefon 0256-352440
  Fax 0256-350393
  E-mail contact@primarialugoj.ro
  Atestare 1333
  Populaţie 44369
  Suprafaţă 9851 ha
  Densitate 502.76 loc./km2

  Distanţa Timişoara

  60 km

  Altitudinea medie

  124 m

  Localităţi componente

  Măguri, Tapia
  Site web Primăria Lugoj
   

   

  Primăriile din Judeţul Timiş - Scurta prezentare

  Judeţul Timiş