Rezultat selecție parteneri PA14 „Antreprenoriat cultural, patrimoniu cultural și schimb cultural”

Ultima actualizare: Raul Ghiciulescu, în data de 19.07.2019

19.07.2019

Rezultatul selecției partenerilor în cadrul Programului  de finanțare: PA14 „Antreprenoriat cultural, patrimoniu cultural și schimb cultural” 

(Programul RO-CULTURA), Apelul de proiecte 1 Restaurarea și revitalizarea monumentelor istorice

 

Titlul proiectului: Reabilitarea, refuncționalizarea și revitalizarea conacului Mocioni din Foeni

 

Obiectivul general al proiectului este reabilitarea și revitalizarea conacului Mocioni din Foeni.

 

 

 

Calendarul procedurii:

  • 01.07.2019 – lansare apel selecție parteneri
  • 16.07.2019 – închidere procedură de selecție
  • 17.07.2019 – data limită de primire a contestațiilor
  • 19.07.2019 – întrunirea comisiei de recepție în vederea evaluarii dosarelor de candidatură și selectarea partenerului
  • 19.07.2019 – publicarea rezultatului procedurii de selecție pe site-ul Consiliului Județean Timiș

 

 

Dosare depuse

Solicitant

Rezultat

nr. 14352/15.07.2019

Institutul Intercultural Timișoara

85 puncte

 

 

 

În urma evaluării dosarului de candidatură, solicitantul Instiututul Intercultural Timișoara a fost selectat în vederea încheierii partneriatului pentru implementarea proiectului. 

 

 

Comisia de evaluare