Ședință ordinară

Ultima actualizare: Jana Lavrits, în data de 19.03.2020

19.03.2020

Consiliul Judeţean Timiş se convoacă în şedinţă ordinară în data de 25 martie 2020, ora 10:00, cu următoarea ordine de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosință gratuită a unor spații aflate în domeniul public al Judeţului Timiş.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea neexercitării dreptului de preemţiune din partea Judeţului Timiş asupra intenţiilor de înstrăinare a unor imobile cu altă destinaţie decât cea de locuinţe.
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării anexei Hotărârii Consiliului Județean Timiș nr.153/31.08.2016 privind aprobarea contractului - cadru de administrare a imobilelor din domeniul public al Județului Timiș.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea la nivelul județului Timiș a listei produselor ce vor fi distribuite în cadrul Programului pentru școli al României, precum și stabilirea măsurilor educative aferente, pentru perioada 2020-2023 (3 ani școlari 2020-2021, 2021-2022, respectiv, 2022-2023).
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statutului Județului Timiș.
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi plăţii cotizaţiei anuale către Asociaţia pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului în Judeţul Timiş pentru anul 2020.
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi plăţii cotizaţiei anuale a Judeţului Timiş la bugetul de venituri şi cheltuieli al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă ADIVEST pentru anul 2020.
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi plăţii cotizaţiei anuale către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Timiş pentru anul 2020.
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Societății Security Cons Prest S.R.L. pe anul 2020.
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosință gratuită a unui bun mobil din domeniul privat al Județului Timiș, către Inspectoratul de Urgență ”Banat” al Județului Timiș.
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii contractului pentru servicii de întreținere a unor spații verzi de pe domeniul public și privat al județului Timiș, de către Consiliul Județean Timiș în calitate de autoritate contractantă, către Societatea SERVICE CONS PREST S.R.L.
 12. Întrebări, interpelări.