Ședință extraordinară

Ultima actualizare: Jana Lavrits, în data de 07.02.2020

07.02.2020

Consiliul Judeţean Timiş se convoacă în şedinţă extraordinară în data de 12 februarie, ora 10:00, în Sala Multifuncțională a Palatului Administrativ, cu următoarea ordine de zi:

1.    Proiect de hotărâre privind aprobarea neexercitării dreptului de preemțiune din partea Județului Timiș, asupra intențiilor de înstrăinare a imobilelor monument istoric cu destinația de locuințe, care intră sub incidența Legii nr. 422/2001, cu modificările și completările ulterioare;

2.     Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului  propriu al Judeţului  Timiş  pe anul 2020 și estimările pentru anii 2021-2023;

3.     Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Fondului de Întreținere, Înlocuire și Dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabila din partea Uniunii Europene, pe anul 2020;

4.    Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetului județului Timiș în anul 2020;

5.    Întrebări, interpelări.