Ședință ordinară

Ultima actualizare: Jana Lavrits, în data de 10.12.2019

10.12.2019

Consiliul Judeţean Timiş se convoacă în şedinţă ordinară în data de 16 decembrie 2019, ora 10:00, în Sala Multifuncțională a Palatului Administrativ, cu următoarea ordine de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului unui consilier județean și completarea componenței comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Timiș.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului Comisiei constituite în vederea atribuirii locuințelor de serviciu aflate în proprietatea Judeţului Timiş situate în Timişoara, strada Martir Marius Ciopec, nr.3.
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrare a unor bunuri imobile situate în Comuna Tomești și aflate în domeniul public al Județului Timiș, Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unui bun imobil din domeniul public în domeniul privat al Judeţului Timiş în vederea demontării.
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosință gratuită a unui bun imobil, aflat în domeniul public al Județului Timiș, către Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Banat” al Județului Timiș.
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosință gratuită a unor bunuri mobile aflate în domeniul privat al Județului Timiș, către Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Banat” al Județului Timiș.
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Timiș nr. 254/20.12.2016 privind aprobarea Regulamentului de Utilizare și Funcționare precum și a Contractului cadru de închiriere ocazională a Sălii Multifuncționale și a Sălii de Consiliu din Palatul Administrativ.
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea declanșării procedurii de expropriere a imobilelor situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes județean ”Asfaltare DJ 591 C, sector DN 6 - Săcălaz”.
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii directe a serviciilor de curățenie pentru unele imobile din domeniul public și privat al județului Timiș, de către Consiliul Județean Timiș în calitate de autoritate contractantă către Societatea SERVICE CONS PREST S.R.L.
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unui bun imobil din domeniul public în domeniul privat al Judeţului Timiş, în vederea demolării.
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea amplasării unui generator pe terenul inscris în Cartea Funciara nr. 448693 Timișoara.
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării Hotărârii Consiliului Județean Timiș nr. 105/28.05.2019, pentru aprobarea Normativelor privind dotarea cu autovehicule şi consumul lunar de carburanţi.
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea închiderii Centrului de Plasament pentru Copilul cu Dizabilităţi Recaş și transferul beneficiarilor în alternative de tip familial.
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea închiderii Centrului de Plasament Lugoj și transferul beneficiarilor în alternative de tip familial.
 15. Proiect de hotărâre privind arondarea comunei Sânandrei, de la Direcţia de Evidenţă a Persoanelor Timişoara, la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Sânandrei.
 16. Proiect de hotărâre privind validarea Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Judeţului Timiş.
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor judeţene pentru anul fiscal 2020.
 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor de interes judeţean aplicabile în anul fiscal 2020.
 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea preţurilor medii ale unor produse agricole pentru anul fiscal 2020.
 20. Întrebări, interpelări.