Ședință ordinară

Ultima actualizare: Jana Lavrits, în data de 11.07.2019

11.07.2019

Consiliul Judeţean Timiş se convoacă în şedinţă ordinară în data de 17 iulie 2019, ora 10.00, în Sala Multifuncțională a Palatului Administrativ, cu următoarea ordine de zi: 

 1. Proiect de hotărâre pentru constituirea comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilității publice a unui obiectiv de interes local în Județul Timiș, situat   în Municipiul Timișoara, Bulevardul Mihai Viteazul, nr. 3.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării contractului de concesiune nr. 5128/20.04.2006, încheiat de către Județul Timiș, prin Consiliul Județean Timiș, cu Societatea “Willy Kreutz” S.R.L.
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în patrimoniul Județului Timiș a unor bunuri achiziționate de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Managementul Situațiilor de Urgență – ADIVEST  în etapa I a proiectului regional comun ”Achiziționarea echipamente specifice pentru îmbunătățirea capacității sistemului de intervenție în situații de urgență și pentru acordarea asistenței medicale de urgență și a primului ajutor calificat, în Regiunea 5 Vest”.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurilor în vederea realizării obiectivului de investiții ”Parcare etajată cu înălțimea maximă de 24 m – zona Spitalul Clinic Județean de Urgență Pius Brânzeu Timișoara”.
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea neexercitării dreptului de preemţiune din partea Judeţului Timiş asupra intenţiilor de înstrăinare a unor imobile cu altă destinaţie decât cea de locuinţe.
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Societății AVIAȚIA UTILITARĂ TIMIȘOARA S.A. pe anul 2019.
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiş.
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi plăţii cotizaţiei anuale către Asociaţia Cluster Regional Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor-Regiunea Vest România, pentru anul 2019.
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean nr. 150/23.07.2014 privind Contractul de delegare de gestiune prin concesiune a următoarelor activități ale serviciului public de salubrizare din județul Timiș: operarea Stației de transfer Timișoara și a Centrelor de colectare de la Jimbolia, Deta  și Făget de pe raza județului Timiș; transportul deșeurilor de la Stația de transfer/Centrele de colectare la depozitul de Deșeuri nepericuloase Ghizela, din cadrul proiectului ”Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în județul Timiș”.
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de implementarea în parteneriat a proiectului strategic „Joint Employment Driven Initiative” (”Inițiativă comună privind ocuparea forței de muncă”) acronim JEDI, cod ROHU-355,  faza Full Application.
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetelor secţiunii de funcţionare şi a secţiunii de dezvoltare pentru bugetul propriu al judeţului Timiş la 30.06.2019.
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării proiectelor spitalelor publice locale aflate în subordinea autorităților publice locale din județul Timiș în cadrul schemei de minimis pe anul 2019
 13. Întrebări, interpelări.