Partos Monastery

Erről a baráti hajlékról megmaradt légrégibb írott megemlítés 1571-ből származik, 19 évre rá, hogy a törökök lefoglalták Bánátot, amikor Laurenţiu szerzetespap, Brassó és Gyulafehérvár felé haladva, több időre késlekedett itt, és egy 1562-ből származó nyomtatványt adományozott.

Az 1723-as Bánát osztrák térképe, a kolostort elszigeteltnek, terjedelmes erdőkkel és mocsárral körülvéve jeleníti meg. Tehát, megmaradt a 164 török uralkodási éveken át, és az ez idő alatt lezajlott csatákon is keresztül ment, amikor ugyanis tönkrement a létező dokumentumainak és könyveinek egy nagy része. Megszűnése után, a megmaradt dokumentumok és könyvek közül sokat elidegenítettek. Az 1777-es év nehéz téli időszaka alatt, ahogyan az akkori levelek hirdetik, a szerzetesek fájó lélekkel hagyták el a kolostort, hogy őrizet nélkül marad Szent Jószef ereklyéit befogadó sírhelye.

A kolostor, mely pártosi Új Szent Jószef cselekedeteivel és ereklyéivel áldott hely, s mely felé haladt a temesvári zaránd, 1749-ben, kérve a Jeruzsálemi hosszú útra való oltalmazást, és ahol, Marcu Muţiu felemeli 1750-ben a szép templomot, folytatja az Ortodoxizmus oltalmazói küldetését. Megszűnését követő négy év elteltével, 1782-ben, Ioan Şuboni esperes, elismerése áldozataként, egy hozzáértő mesterre bízzta, hogy egy látszólag eltűnt ikon után, fesse meg Szent József képmását, mely manapság is megőrződött. Napjainkban, a kolostor a Tisztességes Kereszt Feltámadás napján ünnepli templomi búcsúját, amikor a hívők, úgy mint valaha, lelki megerősödésre jönnek ide, habár a régi templomi búcsút Szent Mihály és Gábor Arkangyalok napján ünnepelték.

1944-ben, az egyházmegyei központ gondoskodásából, a kolostor újra tevékenykedni kezdett, apácákat helyeztek ide. A kommunizmus éveiben, az itteni szerzetesi élet megszakadt, a helységet a pártosi plébánia vette át. 1955 és 1956 között, a régi templom belterében ásatásokat végeztek. 1956-ban kihelyezték a sírhelyből Új Szent Jószef ereklyéit és a mitropolita katedrálisba helyezték, hivatalos kanonizálás céljából, mai nap is ott található.

2008 március 6.-án, Nicolae Bánáti Érsek Úr elnöksége alatt összejött Bánáti Érsek Mitropolita Zsinat úgy határozott, hogy, az Egyházmegyei Tanács javaslata alapján, újra létrehozza a pártosi kolostort, rendeltetése barátoknak szólt.

Újra létrehozása után, fontos megújítási és fenntartási munkálatokat végeztek a két templom belsejében és az egész beltérben.

2012 november 8.-án használatba bocsátották, a település szomszédságában helyezkező “Erszébet Királynő Ház”-at, mely egy múzeumi gyűjteményt és egy gazdag könyvtárat tartalmaz.

Address: 
Partos, Timis
Pictures: 
Location: 
Zone: