Şedinta ordinară a plenului Consiliului Judeţean Timiş din data de 28 august 2019

Ultima actualizare: Aurelia Cauc, în data de 21.08.2019

21.08.2019

Dispoziţia de convocare în şedinţă ordinară a plenului Consiliului Judeţean Timiş